Nazımın hikmeti

1958 - Paris

bir çırpılmamış kanat,
atımı korkunç bir kalp gibi
durdular önümüzde
öfkemizi öğrendiğimiz dizeler
ve yeni uzun ağaçlı yol,
daha ilk satırında çağın.

nazımın hikmetinden
içimiz dışımız izdi.

0 0 0 0 0